Privacy Policy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
(polityka prywatności oraz polityka plików cookies)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)  RapidDev Leszek Pomianowski  z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, NIP: 5711716511, REGON: 367899795 (zwany dalej także: „LiquidShakers”) będące właścicielem domeny internetowej www.liquidshakers.com  (zwanej dalej Sklepem LiquidShakers) przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Administratorem danych przetwarzanych przez systemy informatyczne LiquidShakers jest prowadzony przez RapidDev Leszek Pomianowski z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, NIP: 5711716511, REGON: 367899795.

CZYM JEST SERWIS INTERNETOWY LIQUIDSHAKERS?
Serwis internetowy LiquidShakers to interaktywna strona internetowa dostępna pod adresem www.liquidshakers.com, umożliwiająca przeglądanie poradników przygotowanych przez LiquidShakers, zapoznanie się z ofertą handlową oraz dokonywanie zakupów.

KTO JEST OSOBĄ KONTAKTOWĄ W LIQUIDSHAKERS?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych, możesz skontaktować z Leszkiem Pomianowskim, e-mail: kontakt@rapiddev.pl, tel.: 663 803 661

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty i e-mail.

W JAKI SPOSÓB POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE?
Dane są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY?
Korzystanie z naszych świadczeń, w tym zawarcie umowy w zakresie naszej działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca LiquidShakers jest zobowiązane do realizacji umowy bądź prowadzenia dokumentacji w sposób określony przez przepisy prawa, w tym z wykorzystaniem Twoich danych osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych LiquidShakers posiada obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?
Celem umożliwienia realizacji zamówienia, odpowiedniej organizacji funkcjonowania witryny internetowej, wprowadzania usprawnień, udoskonalania usług oraz wykonywania umów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Dostawcy usług hostingowych oraz innych dostawców usług teleinformatycznych, celem umożliwienia funkcjonowania witryny
 • Firmom pośredniczącym w płatnościach, np. ING Bank Ślaski, Twisto, PayPal lub BitPay, celem umożliwienia zrealizowania płatności przez Internet oraz udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet.
 • Poczcie Polskiej lub dostawcom usług kurierskich celem umożliwienia wysłania zamówionych towarów
 • Dostawcy usług księgowych bądź biuru księgowemu celem zarządzania dokumentami księgowymi oraz realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości
 • Firmie Google w celu realizacji analityki witryny internetowej oraz badania jakości dostarczanych przez nas usług i zadowolenia klienta.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
LiquidShakers nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W celu uniknięcia zaśmiecania Twojej skrzynki pocztowej, jeśli wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na otrzymywanie Newslettera, wiadomość może być kierowana na podstawie kategorii, do której zostałaś/zostałeś przypisana/przypisany opartej o, np. płeć bądź ostatnio kupowane produkty.
Dane, które przekazujesz do LiquidShakers mogą zostać przekazane do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Twojej osoby.
Ponadto masz prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Możesz również żądać od nas niezwłocznej korekty dotyczących Ciebie, niepoprawnych danych osobowych, do czego zalicza się także uzupełnianie niekompletnych danych oraz skorzystać z prawa do przenoszenia Twoich danych do innego administratora danych.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

SKARGI
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONTO NA STRONIE
Na stronie internetowej masz możliwość założenia osobistego konta, zwanego dalej ”Kontem”.

 1. W jakim celu istnieje Konto?
  Na Koncie masz możliwość zapisać swoje dane osobowe i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów w Sklepie LiquidShakers oraz przeglądać historię swoich ostatnich zamówień.
 2. Czy mam obowiązek zakładać Konto?
  Założenie konta jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia, jednak umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcjonalności strony internetowej oferowanych przez LiquidShakers.
 3. W jaki sposób mogę założyć Konto na stronie?
  Aby założyć konto na stronie możesz przejść pod adres
  https://liquidshakers.com/moje-konto/
 4. Czym jest logowanie na Konto?
  Za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Stronie masz możliwość zalogowania się na swoje Konto, a co za tym idzie uzyskać dostęp do swoich danych podanych w nim.
 5. Jakie dane są potrzebne w celu założenia Konta?
  Aby założyć Konto na stronie należy podać adres email oraz dowolnie wybrane przez siebie hasło, które następnie posłużą za dane logowania na stronie.
 6. Czy w związku z posiadaniem Konta będę otrzymywać jakieś wiadomości?
  Po założeniu Konta, otrzymasz automatyczną wiadomość e-mail z informacją o jego założeniu oraz niektórymi danymi dostępowymi. W przypadku niektórych akcji na stronie, jak aktualizacja hasła bądź istotna zmiana otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym daną zmianę bądź po prostu informację.
 7. Czy mogę zrezygnować z dalszego posiadania Konta?
  W dowolnym momencie, możesz skontaktować się z LiquidShakers i zażądać usunięcia konta.
 8. Jak długo dane podane podczas rejestracji i korzystania z Konta będą przetwarzane?
  Dane Twojego Konta będą przetwarzane do momentu usunięcia go przez Ciebie.
  W dowolnym momencie możesz zażądać usunięcia swojego Konta oraz wszystkich danych z nim związanych.

FORMULARZE KONTAKTOWE
Poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej www.liquidshakers.com możesz bezpośrednio skontaktować się z LiquidShakers. LiquidShakers gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane podane w formularzu wyłączenie w celu opracowania Twojej sprawy.
Dostępne są również formularze niezwiązane z opracowywaniem problemów, jak formularz zaproponowania nowego towaru czy zgłoszenia błędu. Twoje dane osobowe z tych formularzy będziemy wykorzystywać jedynie w celu rozpatrzenia Twoich propozycji lub uwag.

NEWSLETTER
Jeżeli wyrazisz na to zgodę, LiquidShakers będzie wykorzystywał e-mail podany przez Ciebie w trakcie zakładania Konta lub/i składania zamówienia lub/i poprzez formularz na podstronie Newsletter do przesyłania Tobie drogą mailową informacji na temat aktualnych wyprzedaży w serwisie LiquidShakers oraz o nowych poradnikach lub wpisach, czy też ważnych aktualizacjach.
W każdym wysłanym do Ciebie mailu znajduje się odnośnik do podstrony serwisu LiquidShakers , w której możesz dokonać edycji swoich preferencji newslettera lub wypisać się z niego. W celach bezpieczeństwa, edycja preferencji newslettera dla każdego użytkownika ma swój unikalny identyfikator i własny adres URL. W ustawieniach preferencji newslettera możesz wypisać się z listy. W każdej wysłanej wiadomości z pomocą newslettera znajduje się link, poprzez który, możesz wypisać się z newslettera.

BEZPIECZECZEŃSTWO
LiquidShakers dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Twoich danych w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

PRZEKIEROWANIA
W serwisie LiquidShakers mogą znajdować się łącza do stron internetowych oraz aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez LiquidShakers. Powinnieneś/Powinnaś mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy należy każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu realizacji umowy sprzedaży zawartej z Tobą, możemy wykorzystać Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Na potrzeby wysłania paczki, oraz udostępnienia Ci powiadomień związanych z przebiegiem realizacji zamówienia bądź kontaktu w razie zaistnienia wątpliwości możemy wykorzystać Twój adres e-mail lub/i numer telefonu.
 • Jeśli zdecydujesz się zwrócić lub zareklamować produkt, dane osobowe, które przekazałaś/przekazałeś nam wcześniej będą wykorzystane w celu jej rozpatrywania oraz realizacji.
 • W celu umożliwienia wysyłki, odbioru oraz ewidencji korespondencji, Twoje dane mogą być przekazywane do instytucji zajmujących się usługami przewozowymi lub/i pocztowymi.
 • Poprzez formularze interaktywne znajdujące się w Sklepie LiquidShakers przekażesz nam niektóre dane, które mogą być niezbędne w celu rozpatrzenia Twojej sprawy.
 • Podczas dochodzenia roszczeń względem klientów lub przez klientów będą wykorzystywane przekazane nam wcześniej dane niezbędne do rozwiązania sporu.
 • W związku z obowiązkami prawnymi, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane na potrzeby ewidencji podatkowej, rachunkowości, zarządzania i wystawiania faktur oraz dokumentów księgowych.
 • Jeśli zapisałaś/zapisałeś się do Newslettera, Twoje dane jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP będą wykorzystywane w celu dostarczania Tobie przygotowanych przez LiquidShakers wiadomości e-mail.
 • Dla zachowania bezpieczeństwa danych Twoich, LiquidShakers oraz innych klientów lub partnerów będziemy przechowywać Twój adres IP oraz niektóre dane sesji i User-Agent w celu zabezpieczenia Sklepu LiquidShakers przed atakami hakerskimi oraz spamem.
 • W celu monitorowania ruchu na stronie, czasu sesji, współczynnika odrzuceń, reakcji, konwersji i innych danych analitycznych, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w postaci zanonimizowanej.
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazane do ING Banku Śląskiego S.A.  (w przypadku wyboru płatności imoje) lub Twisto Polska sp. z o.o. (w przypadku wyboru płatności odroczonej) lub PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (w przypadku wyboru płatności PayPal) lub BitPay, Inc. (w przypadku wyboru płatności Bitcoin) [zwani dalej “Pośrednikiem Płatności”] w związku z:
  1. Świadczeniem przez Pośrednika Płatności na rzecz Sklepu LiquidShakers usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet.
  2. Obsługą i rozliczaniem przez Pośrednika Płatności płatności dokonywanych przez klientów Sklepu LiquidShakers przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych.
  3. W celu weryfikacji przez Pośrednika Płatności należytego wykonania umów zawartych z LiquidShakers, w szczególności przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w zakresie informacji o dokonanych przez Ciebie płatnościach.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?
Nie masz obowiązku przekazywać LiquidShakers żadnych danych. Nieprzekazanie LiquidShakers danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Z uwagi na kwestie podatkowe bądź rachunkowe niepodanie danych uniemożliwia wystawienie faktury lub dokumentu księgowego na Twoją rzecz.

W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu przekazania Twoich danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. i Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie LiquidShakers, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep LiquidShakers.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie płatności na rzecz Sklepu LiquidShakers przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Pośrednika Płatności na rzecz Sklepu LiquidShakers.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Pośrednika Płatności w celu weryfikacji przez Pośrednika Płatności należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem LiquidShakers, w szczególności przekazania Twoich danych osobowych w zakresie informacji o dokonanych przez Ciebie płatnościach podanie tych danych jest wymagane w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Pośrednikiem Płatności.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Tobie dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Ciebie towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep LiquidShakers, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep LiquidShakers i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

PLIKI COOKIES
LiquidShakers używa na w Sklepie LiquidShakers tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które umieszczane są w schowku Państwa przeglądarki internetowej, aby umożliwić jej ponowne rozpoznanie i jeszcze aktywniej organizować Państwa odwiedziny w naszym serwisie.
Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Plik cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam zapisywanie zawartości Państwa koszyka oraz informacji o zapamiętanym zalogowaniu.
Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia funkcji i przyjazności dla użytkownika naszego serwisu.

PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH TERAZ BĄDŹ W PRZYSZŁOŚCI POZA TEREN POLSKI I/LUB UNII EUROPEJSKIEJ?
Z uwagi na to, że na potrzeby funkcjonowania serwisu, LiquidShakers korzysta z usług innych dostawców usług teleinformatycznych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych lub ich anonimizacji.
Serwery, na których znajdują się pliki witryny internetowej, a wraz z nimi Twoje dane osobowe podane poprzez interaktywne formularze znajdują się na terenie Polski.

GOOGLE ANALYTICS
Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link (stan z: Czerwiec 2018): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU INNYM, NIŻ W KTÓRYM ZOSTAŁY ZEBRANE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Twoje dane przez czas wymagany do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych dla celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane niezbędne na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez LiquidShakers przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane, niszczone bądź poddawane anonimizacji.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych jesteśmy dyspozycji. LiquidShakers jest dla Ciebie dostępny pod adresem e-mail shop@liquidshakers.com lub pod numerem telefonu (+48) 663 803 661. Oczywiście możesz się z nami także kontaktować przy użyciu zakładki Kontakt.

Jeżeli nie akceptujesz postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z serwisu LiquidShakers.

LiquidShakers zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej będziesz każdorazowo informowana/informowany oraz będziesz mogła/mógł je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookies: 13.07.2018r.