Zwroty

Klient ma prawo do zerwania umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
Taka sytuacja występuje w przypadku skorzystania przez klienta z Kreatora dostępnego w zakładce http://liquidshakers.com/kreator/

 

Dokładne zasady określające odstąpienie od umowy, zwroty i rękojmie zostały zdefiniowane w regulaminie dostępnym pod adresem http://liquidshakers.com/regulamin/
lub w siedzibie firmy pod adresem:
RapidDev Leszek Pomianowski
13-200 Działdowo, ul. Władysława Jagiełły 26c