Privacy Policy

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
(polityka prywatności oraz polityka plików cookies)

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
Portal internetowy LiquidShakers, dostępny pod adresem www.LiquidShakers.com jest prowadzony przez RapidDev Leszek Pomianowski z siedzibą w 13-200 Działdowo, przy ulicy Władysława Jagiełły 26c, NIP: 5711716511 REGON: 367899795
W dalszej części polityki prywatności administrator danych będzie nazywany ”LiquidShakers”, ”nas”, ”administrator danych” lub ”administrator”.

 

CZYM JEST SERWIS INTERNETOWY LIQUIDSHAKERS?
Serwis internetowy LiquidShakers to interaktywna strona internetowa dostępna pod adresem www.LiquidShakers.com umożliwiająca przeglądanie poradników przygotowanych przez LiquidShakers, zapoznanie się z ofertą handlową oraz dokonywanie zakupów.
W niniejszej polityce serwis LiquidShakers będzie nazywany ”strona internetowa”, ”witryna internetowa”, ”witryna”, ”serwis internetowy” oraz ”serwis LiquidShakers”.

 

KTO JEST OSOBĄ KONTAKTOWĄ W LIQUIDSHAKERS?
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych, mogą się Państwo skontaktować z Leszkiem Pomianowskim, e-mail: kontakt@rapiddev.pl

 

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty i e-mail.

 

W JAKI SPOSÓB POZYSKIWANE SĄ DANE OSOBOWE?
Dane są pozyskiwane wyłącznie bezpośrednio od Państwa.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE I JAKIE SĄ EWENTUALNE KONSEKWENCJE ICH NIEPODANIA?
Nie mają Państwo obowiązku przekazywać LiquidShakers żadnych danych. Nieprzekazanie LiquidShakers danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Z uwagi na kwestie podatkowe bądź rachunkowe niepodanie danych uniemożliwia wystawienie faktury lub dokumentu księgowego na Państwa rzecz.

 

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY?
Korzystanie z serwisu LiquidShakers lub/i świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy bądź prowadzenia dokumentacji w sposób określony przez przepisy prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.

 

KOMU SĄ PRZEKAZYWANE DANE OSOBOWE?
Celem umożliwienia realizacji zamówienia, odpowiedniej organizacji, funkcjonowania witryny internetowej oraz wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 • Dostawcy usług hostingowych oraz innych dostawców usług teleinformatycznych, celem umożliwienia funkcjonowania witryny
 • Firmom pośredniczącym w płatnościach, np. ING Bank Ślaski, PayPal lub BitPay, celem umożliwienia zrealizowania płatności przez Internet
 • Poczcie Polskiej lub dostawcom usług kurierskich celem umożliwienia wysłania zamówionych towarów
 • Dostawcy usług księgowych bądź biuru księgowemu celem zarządzania dokumentami księgowymi oraz realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości
 • Firmie Google w celu realizacji analityki witryny internetowej oraz badania jakości dostarczanych przez nas usług i zadowolenia klienta.

 

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
LiquidShakers nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. W celu uniknięcia zaśmiecania Państwa skrzynki pocztowej, jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie Newslettera, wiadomość może być kierowana na podstawie kategorii, do której zostali Państwo przypisani opartej o, np. płeć bądź ostatnio kupowane produkty.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE OSOBOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby.
Ponadto mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Mogą Państwo również żądać od nas niezwłocznej korekty dotyczących Państwa, niepoprawnych danych osobowych, do czego zalicza się także uzupełnianie niekompletnych danych oraz skorzystać z prawa do przenoszenia Państwa danych do innego administratora danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do  organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

 

SKARGI
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

KONTO NA STRONIE
Na stronie internetowej mają Państwo możliwość założenia osobistego konta, zwanego dalej ”Kontem”.

 1. W jakim celu istnieje Konto?
  Na Koncie mają Państwo możliwość zapisać swoje dane osobowe i dzięki temu wygodnie dokonywać zakupów na stronie www.LiquidShakers.com oraz przeglądać historię swoich ostatnich zamówień.
 2. Czy mam obowiązek zakładać Konto?
  Założenie konta jest dobrowolne i nie jest wymagane do zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia, jednak umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcjonalności Strony internetowej oferowanych przez Administratora.
 3. W jaki sposób mogę założyć Konto na stronie?
  Aby założyć konto na stronie mogą Państwo przejść pod adres
  https://liquidshakers.com/moje-konto/
 4. Czym jest logowanie na Konto?
  Za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Stronie mają Państwo możliwość zalogowania się na swoje Konto, a co za tym idzie uzyskać dostęp do swoich danych podanych w nim.
 5. Jakie dane są potrzebne w celu założenia Konta?
  Aby założyć Konto na stronie należy podać adres email oraz dowolnie wybrane przez siebie hasło, które następnie posłużą za dane logowania na stronie.
 6. Czy w związku z posiadaniem Konta będę otrzymywać jakieś wiadomości?
  Po założeniu Konta, otrzymają Państwo automatyczną wiadomość e-mail z informacją o jego założeniu oraz niektórymi danymi dostępowymi. W przypadku niektórych akcji na stronie, jak aktualizacja hasła bądź istotna zmiana otrzymają Państwo wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym daną zmianę bądź po prostu informację.
 7. Czy mogę zrezygnować z dalszego posiadania Konta?
  W dowolnym momencie, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem i zażądać usunięcia konta.
 8. Jak długo dane podane podczas rejestracji i korzystania z Konta będą przetwarzane?
  Dane Państwa Konta będą przetwarzane do momentu usunięcia go przez Państwa. W dowolnym momencie mogą Państwo zażądać usunięcia swojego Konta.

 

FORMULARZE KONTAKTOWE
Poprzez formularz kontaktowy udostępnionym w serwisie internetowym mogą Państwo bezpośrednio skontaktować się z LiquidShakers. LiquidShakers gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane podane w formularzu wyłączenie w celu opracowania Państwa sprawy.

 

NEWSLETTER
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, LiquidShakers będzie wykorzystywał e-mail podany przez Państwa w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia do przesyłania Państwu drogą mailową informacji na temat aktualnych wyprzedaży w serwisie LiquidShakers oraz o nowych poradnikach lub wpisach.
W każdym wysłanym do Państwa mailu znajduje się odnośnik do podstrony serwisu LiquidShakers , w której mogą Państwo dokonać edycji swoich preferencji newslettera. W celach bezpieczeństwa, edycja preferencji newslettera dla każdego użytkownika ma swój unikalny identyfikator. W ustawieniach preferencji newslettera mogą Państwo wypisać się z listy. W każdej wysłanej wiadomości z pomocą newslettera znajduje się link, poprzez który, mogą Państwo wypisać się z newslettera.

 

BEZPIECZECZEŃSTWO
LiquidShakers dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia Państwa danych w tym danych osobowych w szczególności przed utratą, nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

 

PRZEKIEROWANIA
W serwisie LiquidShakers mogą znajdować się łącza do stron internetowych oraz aplikacji. Wspomniane nie są kontrolowane przez LiquidShakers. Powinni Państwo mieć świadomość, iż korzystając ze wspomnianych łączy należy każdorazowo zapoznać się z warunkami świadczenia usług oraz polityką prywatności podmiotów odpowiedzialnych za strony internetowe lub aplikacje do których one prowadzą.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail:
  1. Realizacja umowy sprzedaży zawartej z Państwem
  2. Przyjmowanie zgłoszenia o reklamacji, jego rozpatrywanie oraz realizacja
  3. Kontakt bezpośredni z Państwem w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na zapytanie
  4. Przyjmowanie zgłoszenia o reklamacji, jego rozpatrywanie oraz realizacja
  5. Przyjmowanie zgłoszenia o chęci zwrócenia towaru, jego rozpatrywanie oraz realizacja
  6. Dochodzenie roszczeń względem klientów lub przez klientów
  7. Prowadzenie ewidencji podatkowej, rachunkowości, zarządzanie i wystawianie faktur oraz dokumentów księgowych
  8. Wysyłka, odbiór i ewidencja korespondencji
  9. Jeśli zapisali się Państwo do Newslettera, Imię i Nazwisko będą wykorzystywane w celu zamieszczenia przywitań w korespondencji e-mailowej.
 • Adres IP
  1. Zabezpieczenie strony przed atakami CSRF, XSS, SocialForce, SQL Injection, RFI, LFI i innymi atakami mogącymi wpłynąć na bezpieczeństwo danych Państwa, innych klientów oraz naszych.
  2. Monitorowanie ruchu i poprawności wysyłania wiadomości, jeśli zapisali się Państwo do Newslettera
 • Płeć
  1. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie Newslettera, Państwa płeć może być wykorzystana w celu przypisania Państwa do grupy newsletterowej.

 

PLIKI COOKIES
LiquidShakers używa w serwisie internetowym tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pliki, które umieszczane są w schowku Państwa przeglądarki internetowej, aby umożliwić jej ponowne rozpoznanie i jeszcze aktywniej organizować Państwa odwiedziny w naszym serwisie.
Stosujemy przy tym tzw. pliki cookie sesji oraz trwałe pliki cookie. Plik cookie sesji tracą ważność automatycznie wraz z opuszczeniem serwisu internetowego. Trwałe pliki cookie pozostają przez dłuższy czas na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam zapisywanie zawartości Państwa koszyka oraz informacji o zapamiętanym zalogowaniu.
Oczywiście mogą Państwo także odwiedzać nasz serwis internetowy bez umieszczania plików cookie w Państwa przeglądarce. W każdej chwili mogą Państwo ograniczyć lub dezaktywować zapisywanie plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki, co może jednak prowadzić do ograniczenia funkcji i przyjazności dla użytkownika naszego serwisu.

 

PRZEKAZYWANE DANYCH OSOBOWYCH TERAZ BĄDŹ W PRZYSZŁOŚCI POZA TEREN POLSKI I/LUB UNII EUROPEJSKIEJ?
Z uwagi na to, że na potrzeby funkcjonowania serwisu, LiquidShakers korzysta z usług innych dostawców usług teleinformatycznych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku zostaną podjęte odpowiednie działania celem zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
Serwery, na których znajdują się pliki witryny internetowej, a wraz z nimi Państwa dane osobowe podane poprzez interaktywne formularze znajdują się na terenie Polski.

 

GOOGLE ANALYTICS
Niniejszy serwis internetowy używa Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google Inc. („Google“), USA. Google Analytics używa plików cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu. Informacje wytworzone przez plik cookie na temat Państwa korzystania z tego serwisu są przekazywane i zapisywane na serwerze Google. W niniejszym serwisie internetowym aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach przekazywany jest pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Na zlecenie niniejszego serwisu internetowego Google będzie wykorzystywał te informacje, aby przeanalizować korzystanie z serwisu przez użytkowników w celu przygotowania raportów na temat aktywności w serwisie internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i internetu na rzecz właściciela serwisu internetowego. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics z Państwa przeglądarki internetowej nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim wypadku nie będą Państwo ewentualnie mogli korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji niniejszego serwisu internetowego. Ponadto użytkownicy mogą uniemożliwić gromadzenie przez Google danych wytworzonych przez pliki cookie oraz odnoszących się do Państwa korzystania z serwisu internetowego (łącznie z Państwa adresem IP) jak i przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem. Aktualny link (stan z: Czerwiec 2018): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU INNYM, NIŻ W KTÓRYM ZOSTAŁY ZEBRANE
Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane przez czas wymagany do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych dla celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane niezbędne na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez Administratora przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane, niszczone bądź poddawane anonimizacji.

 

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy dyspozycji. LiquidShakers jest dla Państwa dostępny pod adresem e-mail shop@liquidshakers.com. Oczywiście mogą się Państwo z nami także kontaktować przy użyciu danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

Jeżeli nie akceptują Państwo postanowień zawartych w niniejszym dokumencie powinien zaprzestać korzystania z serwisu LiquidShakers.

 

LiquidShakers szastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku dokonania zmian, o których mowa powyżej będą Państwo każdorazowo informowani oraz będą mógli je zaakceptować lub odmówić ich akceptacji.

 

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki prywatności oraz polityki plików cookies: 27.06.2018r.